1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Національний транспортний університет

 

ntu-01 Національний транспортний університет.
Вищий заклад освіти IV рівня акредитації.
Рік заснування - 1944.
Форма власності - державна, ліцензія АВ №529296.
Бакалавр, спеціаліст, магістр - за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб.
Друга вища освіта.

Національний транспортний університет - вищий державний заклад освіти IV рівня акредитації, готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за державним замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб на денній та заочній формі навчання.

      Рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2003 р., протокол № 48, підтверджено високий статус НТУ - університет знову визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІV рівня акредитації.

      У складі університету працюють чотири інститути:
Інститут заочного та дистанційного навчання,
Інститут економіки і бізнесу на транспорті,
Інститут доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва,
Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій.

      Зараз на чотирьох факультетах (автомеханічний; дорожньо-будівельний; економіки, менеджменту і права; транспортних та інформаційних технологій) та у двох інститутах (Інститут заочного та дистанційного навчання, Інститут економіки і бізнесу на транспорті) університету навчаються біля 11 тисяч студентів за 26 спеціальностями та спеціалізаціями у відповідності зі ступеневою системою освіти.

      В Інституті економіки і бізнесу на транспорті навчається майже 2000 студентів за 5 напрямками; а також проводиться перепідготовка фахівців (друга вища освіта) за 5 спеціальностями наданням другої вищої освіти з усіх спеціальностей університету.

ntu-07      З метою забезпечення сучасної та якісної освіти в університеті відкрито і функціонує Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій (МОЦІТ). МОЦІТ здійснює свою роботу за напрямками „Автоматизація і інформатизація науково-педагогічної та управлінської діяльності університету і гармонізація їх у відповідності до міжнародних стандартів. Розробка та впровадження спеціалізованого та прикладного програмного забезпечення з метою підвищення ефективності праці науково-педагогічного та управлінського персоналу Національного транспортного університету. Забезпечення безперебійної роботи програмно-технічних засобів та інформаційно-телекомунікаційних мереж різного рівня, в тому числі підключення до всесвітньої мережі Інтернет.

      Аспірантура і докторантура, що функціонують в університеті, дають змогу готувати фахівців високої кваліфікації. Цьому сприяють і широкі контакти науковців університету з науково-дослідними установами НАН України, зарубіжними навчальними закладами-партнерами.

інформація з сайту www.ntu.edu.ua