1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Програми вступних випробувань

 Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з математики для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (11 кл) (pdf)

Програма вступного випробування з Української мови на основі повної загальної середньої освіти (11 кл) (pdf)

Програма вступного випробування з географії для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (11 кл) (pdf)

Програма вступного випробування з історії України на основі повної загальної середньої освіти (11 кл) (pdf)

 Вступ на основі базової загальної середньої освіти


Програма вступного випробування з математики для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 кл) (pdf)

Пояснювальна записка до письмового екзамену з Української мови (диктант) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл) (pdf)

Програма вступного випробування з географії для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 кл) (pdf)

Програма вступного випробування з історії України для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 кл) (pdf)


Програми фахових випробувань
 


ПРОГРАМА фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт, освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти (pdf)

ПРОГРАМА фахового випробування для прийому на навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) , освітньопрофесійна програма "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти (pdf)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) , освітньопрофесійна програма «Організація та регулювання дорожнього руху» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти (pdf)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для прийому на навчання на спеціальність 073 Менеджмент освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті» для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти (pdf)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для прийому на навчання на спеціальність 242 Туризм, освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування» для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти (pdf)

Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» фахова освітньо-професійна програма " Бухгалтерський облік " для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти (pdf)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти (pdf)