В коледжі працює експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів

  • Друк
В період з 13 лютого по 15 лютого 2017 р. у Державному вищому навчальному закладі «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету працює експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей: 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» у складі:
Бакаєва Ірина Георгіївна – декан факультету економіки і менеджменту Державного економіко-технологічного університету транспорту, кандидат економічних наук, професор, голова комісії.
Волчанова Ольга Олександрівна – завідувач відділення організації обслуговування на транспорті та економіки Маріупольського електромеханічного технікуму.
5.140110301 «Туристичне обслуговування» у складі: Мініч Ірина Михайлівна – заступник завідувача кафедри теорії та практики туризму та готельного господарства Київського університету туризму, економіки і права, кандидат соціологічних наук, доцент, голова комісії, Тищенко Ольга Леонтіївна – голова циклової комісії спецдисциплін туристичного спрямування Черкаського комерційного технікуму.

Адміністрація коледжу