1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Висновки експертних комісій МОН щодо акредитації спеціальностей


1336117394 zasedanie 300 auto jpgВ період з 13 лютого по 15 лютого 2017 р. у Державному вищому навчальному закладі «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету працювали експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей:

- 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»,
- 5.140110301 «Туристичне обслуговування».


За результатами проведеної експертизи комісії зробили висновки про можливість акредитації вказаних спеціальностей.
Висновки експертної комісії МОН щодо акредитації спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» у ДВНЗ «КТЕК» НТУ
Висновки експертної комісії МОН щодо акредитації спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» у ДВНЗ «КТЕК» НТУ