1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Рейтинг успішності


rating   Рейтинг успішності студентів ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» НТУ, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням на кожному відділенні, курсі, спеціальності, визначений стипендіальною комісією за результатами поточного семестрового контролю станом на 01.01.17 р.
- денне відділення «Автомобільний транспорт» - додаток 1;
- денне відділення «Транспортні технології» - ОП-додаток 2, ОР-додаток 3;
- денне відділення «Економіки, менеджменту та туризму» - додаток 4.

Студенти 4 курсів спеціальностей «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація та регулювання дорожнього руху», «Організація обслуговування на транспорті», «Туристичне обслуговування» отримують стипендію за січень місяць за результатами літньої сесії 2015-2016 н.р.

Стипендію за ІІ семестр 2016-2017 н.р. студенти 4 курсів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація та регулювання дорожнього руху» будуть отримувати з 01.02.2017 р. на підставі рішення стипендіальної комісії за результатами семестрового контролю зимової сесії 2016-2017 н.р. відповідно до рейтингу успішності станом на 01.02.2017 н.р.:
- спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» - додаток 5;
- спеціальність «Організація та регулювання дорожнього руху» - додаток 6.

Примітка. В додатках 1-6 прізвища студентів, які отримали право на академічну стипендію виділено жирним шрифтом.