1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Наказ №262 про зарахування до ДВНЗ "КТЕК" НТУ

nakaz-262-9klНаказ №262
про зарахування до ДВНЗ "КТЕК" НТУ студентами 1 курсу

денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти
державного (регіонального) замовлення

(на основі базової загальної середньої освіти (9 кл))

(2020 р.)

Додаток до наказу №262

Код та назва спеціальностіОсвітньо-професійна
програма
за державним замовленням за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
   
071 Облік і оподаткування


"Бухгалтерський облік"

Додаток  
072 Фінанси, банківська справа та страхування
  "Фінанси і кредит" Додаток

 
073 Менеджмент


"Організація обслуговування на транспорті" Додаток   
242 Туризм


"Туристичне обслуговування"

Додаток   
274 Автомобільний транспорт


"Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Додаток  
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


"Організація та регулювання дорожнього руху" Додаток  


"Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті"  Додаток