1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

УВАГА! Продовжується прийом документів

Шановні абітурієнти!
ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету» продовжує прийом документів на основі базової середньої освіти (9 кл.), на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) та на основі ОКР "Кваліфікований робітник" на ДЕННУ та ЗАОЧНУ форму здобуття освіти
за спеціальностями (освітньо-професійними програмами):


Спеціальність 274 Автомобільний транспорт
Освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
Освітньо-професійна програма «Організація та регулювання дорожнього руху»
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»
Спеціальність 242 Туризм
Освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті»

Приймальна комісія ВСП «КТЕФК НТУ» працює та надає допомогу вступникам за адресою:
м.Київ, вул. Ломоносова 34/1.

Довідки за телефонами: (066) 859-95-04, (096) 438-80-63.