1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Спеціальності


    Державний вищий навчальний заклад «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету акредитований за статусом вищого закладу освіти І рівня акредитації та здійснює  освітню діяльність за спеціальностями:

 Відділення  Шифр спеціальності  Назва спеціальності Первинні посади 
 

«Автомобільного транспорту» (АТ)

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), технік з підготовки виробництва, майстер виробничого навчання водінню
 

«Транспортні технології» (ТТ)

5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» технік-технолог (механіка); диспетчер автомобільного транспорту;
диспетчер з міжнародних перевезень;
диспетчер служби перевезень; диспетчер станційний; іспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
іспектор з охорони праці та техніки безпеки; ревізор з безпеки руху;
технік-інспектор з контролю за використанням палива; ревізор автомобільного транспорту; оператор диспетчерського  руху та навантажувально -розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті;
 5.07010101  «Організація та регулювання дорожнього руху» інженер з безпеки руху, інспектор шляховий, ревізор з безпеки руху,
технік-доглядач
 «Економіки, менеджменту та туризму» (ЕМТ)  5.03050901  «Бухгалтерський облік» головний кассир, завідувач каси
асистент бухгалтера-екс­перта, бухгалтер, касир-експерт
інспектор, інспектор з інвентаризації
інспектор-ревізор, ревізор, державний податковий інспектор
ревізор-інспектор подат­ковий
5.03050801 «Фінанси і кредит» брокер (посередник) з цінних паперів;
дилер (продавець) з цінних паперів
агент страховий; інспектор кредитний;
інспектор обмінного пункту;
контролер-оператор; бухгалтер.
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»

фахівець з спеціалізованого обслуговування; агент комерційний; агент із замовлень населення на перевезення; адміністратор пасажирської служби; експедитор транспортний; конторський (офісний) службовець (складське господарство); агент з розшуку вантажів та багажу; оператор диспетчерської служби; оператор служби перевезень; оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті; оператор з інформації про вантажопоштові перевезення; оператор з оброблення перевізних документів; оператор пасажирської та вантажної служби.

5.14010301 «Туристичне обслуговування» завідувач туристичного агентства;  помічник менеджера з внутрішнього туризму; помічник менеджера з міжнародного туризму (за штатним розкладом підприємств); менеджер з туризму; туризмознавець; інспектор методист з туризму; інспектор з туризму, фахівець з туристичного обслуговування; адміністратор пасажирської служби; інспектор з туризму; агент з організації туризму; адміністратор; робітник з надання послуг у сфері сільського туризму
 Заочне відділення  5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»   
5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»  
5.03050901 «Бухгалтерський облік»  

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»
5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
5.03050801 «Фінанси і кредит»
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»
5.14010301 «Туристичне обслуговування»